Kontakt

BAYER s.r.o.
Animal Health
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

Tel.: 00420 731 664 017
e-mail: cz.veterina@bayer.com

V případě využití některého z uvedených kontaktů (e-mail, telefon) beru na vědomí související informace o zpracování osobních údajů.

Bezpečnost a kvalita léčiv

V případě, že máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním přípravku společnosti Bayer nebo podezření na jeho padělek či závadu v jakosti, kontaktujte, prosím Vašeho veterinárního lékaře nebo lékárníka, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a/nebo naše kontakty:


BAYER s. r. o.
Jištění bezpečnosti a jakosti léčiv
Oddělení farmakovigilance
pharmacovigilance.czech@bayer.com
telefon: +420 266 101 111
fax: +420 266 101 504
Krizová 24 hodinová linka: +420 731 620 359

Pokud jste zdravotnický odborník, a dověděl jste se o nežádoucím účinku přípravku Bayer, prosím, ihned vyplňte hlášení zdravotníka a zašlete ho neprodleně emailem nebo faxem, nejpozději však do 24 hodin na výše uvedené kontakty.